Φύλλο οδηγιών απεγκλωβισμού συμβατικού ανελκυστήρα

Περιληπτική λειτουργία:

Όταν διακοπεί η εντολή 230Volt ξεκινά η διαδικασία του απεγκλωβισμού. Ο πίνακας του απεγκλωβισμού ενεργοποιεί τον μαγνήτη της κλειδαριάς και  κάνει μια σύντομη δοκιμή κίνησης του θαλάμου προς κάθε  κατεύθυνση για να επιλέξει την ευκολότερη πορεία. Κατόπιν εκτελεί κίνηση  προς την ευκολότερη κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή, όπως και των δοκιμών γίνεται με την προεπιλεγμένη συχνότητα 3 έως 12Ηz. Όταν ο θάλαμος φτάσει στη Στάση η κίνηση σταματάει και αποδιεγείρεται ο μαγνήτης της κλειδαριάς. Ο απεγκλωβισμός έχει ολοκληρωθεί. Δεν γίνεται νέα προσπάθεια απεγκλωβισμού αν δεν επανέλθει η τάση του δικτύου. Τα ασφαλιστικά λειτουργούν ΠΑΝΤΑ. Σε κάθε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ο πίνακας του απεγκλωβισμού κρατά το φως ασφαλείας αναμμένο για μια ώρα. Πέραν αυτού του διαστήματος το φως ασφαλείας και ολόκληρος ο πίνακας του απεγκλωβισμού σβήνουν για να μην εξαντληθούν οι μπαταρίες.

Ρυθμίσεις:

Από τα διακοπτάκια που βρίσκουμε στην πλακέτα επιλέγουμε την συχνότητα της κίνησης του μοτέρ και τον μέγιστο επιτρεπτό χρόνο διαδρομής. Ένα διακοπτάκι καθορίζει την ενεργοποίηση του απεγκλωβισμού. Όταν αυτό το διακοπτάκι επιλέξουμε να είναι Ανενεργό τότε τα LED 1,2,3,4  μένουν συνέχεια αναμμένα και ο απεγκλωβισμός είναι εκτός λειτουργίας.Ένα άλλο διακοπτάκι καθορίζει αν η κίνηση θα είναι συνεχής ή διακεκομμένη, δηλαδή αν το φρένο θα ανακόπτει ανά διαστήματα την κίνηση.

Ενδείξεις LED:

-To LED 14 δείχνει την εντολή του απεγκλωβισμού. Όταν είναι αναμμένο δεν υπάρχει εντολή απεγκλωβισμού. Όταν σβήσει υπάρχει εντολή απεγκλωβισμού.
-Το LED  12 δείχνει την Στάση. Όταν ανάβει ο θάλαμος είναι σε Στάση.
-Το LED 11 δείχνει την κατάσταση του γειτονικού του ρελέ. Το ρελέ αυτό συνδέει τις μπαταρίες στην πλακέτα  του απεγκλωβισμού. Όταν είναι αναμμένο σημαίνει ότι το ρελέ είναι κολλημένο και η πλακέτα τροφοδοτείται με τάση.
-Το LED 10 δείχνει την παρουσία της απαιτούμενης τάσης λειτουργίας στο κύκλωμα του Inverter. (ανάβει όταν η τάση είναι καλή).
-Tο LED 8 δείχνει την καλή κατάσταση της τάσης 24 volt που κολλάει τα ρελέ και οδηγεί το πουράκι της Στάσης.(ανάβει όταν η τάση είναι καλή).
-Το LED 6 δείχνει την κατάσταση των ρελέ που κάνουν την μεταγωγή των ασφαλιστικών από τον πίνακα της κανονικής λειτουργίας στον πίνακα του απεγκλωβισμού. Όταν  ανάβει, τα ασφαλιστικά συνδέονται στον πίνακα απεγκλωβισμού. Όταν  είναι σβηστό, τα ασφαλιστικά συνδέονται στον πίνακα της κανονικής λειτουργίας.
-Το LED 7 δείχνει την κατάσταση του ρελέ που ανάβει το φώς ασφαλείας. Όταν  ανάβει, το φώς ασφαλείας είναι αναμμένο.
-Το LED 9 όταν είναι αναμμένο δείχνει την επιτυχή μεταγωγή όλων των ασφαλιστικών από τον πίνακα της κανονικής λειτουργίας στον πίνακα του απεγκλωβισμού
-Το LED 15 δείχνει την κατάσταση του άκρου της ασφαλιστικής αλυσίδας δηλαδή του ασφαλιστικού της κλειδαριάς όταν η ασφαλιστική αλυσίδα τροφοδοτείται με 110Volt από τον πίνακα του απεγκλωβισμού. Όταν είναι σβηστό σημαίνει ότι η αλυσίδα δεν έχει κλείσει ή ότι λειτουργεί ο  πίνακας της κανονικής λειτουργίας και όχι ο πίνακας του απεγκλωβισμού.
-Το LED 5 δείχνει την κατάσταση του ρελέ που βρίσκεται ακριβώς από κάτω του. Το ρελέ αυτό ενεργοποιεί το ρελέ ισχύος του μοτέρ όταν τα ασφαλιστικά έχουν αποκατασταθεί.
-Το LED 4 δείχνει την κατάσταση ετοιμότητας του απεγκλωβισμού. Όταν αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο πίνακας είναι έτοιμος να εκτελέσει απεγκλωβισμό όταν του δωθεί εντολή. Όταν ανάβει μόνιμα σημαίνει ότι υπάρχει απεγκλωβισμός σε εξέλιξη. Όταν είναι ταυτόχρονα αναμμένα τα LED 1,2,3,4 o πίνακας απεγκλωβισμού είναι ανενεργός.

Βλάβες:

Υπάρχουν οι ακόλουθες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να αποτρέψουν ή να διακόψουν τον απεγκλωβισμό:
- Όταν αναβοσβήνει το LED 1 σημαίνει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή.
- Όταν αναβοσβήνει το LED 2  σημαίνει ότι υπήρξε πρόβλημα στην κίνηση  όπως π.χ:. Ξεπεράστηκε ο ρυθμισμένος χρόνος διαδρομής ή άνοιξε κάποιο ασφαλιστικό κατά την κίνηση.
- Όταν αναβοσβήνει το LED 3 σημαίνει ότι η πλακέτα του απεγκλωβισμού παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα π.χ. δεν γίνεται επιτυχώς η μεταγωγή των ασφαλιστικών.
Όταν μια βλάβη διακόψει τον απεγκλωβισμό τότε το LED της αντίστοιχης βλάβης  αναβοσβήνει για μισό λεπτό περίπου μετά την διακοπή του απεγκλωβισμού ώστε να προλάβει ο Συντηρητής να δει τον λόγο της αποτυχίας του απεγκλωβισμού.


Προσοχή: Όταν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε τον απεγκλωβισμό χρησιμοποιούμε το αντίστοιχο διακοπτάκι. Όταν είναι ανενεργός τότε τα LED 1,2,3,4  μένουν συνέχεια αναμμένα.


Μπαταρίες/ Φορτιστής:


Κάθε μπαταρία έχει το δικό της φορτιστή δηλαδή φορτίζεται χωριστά. Κάθε φορτιστής έχει ένα πράσινο LED και ένα κόκκινο LED. Το κόκκινο LED όταν είναι σβηστό σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Όταν είναι αναμμένο σημαίνει ότι η μπαταρία έχει σχεδόν φορτιστεί και πλέον γίνεται η τελική φάση φόρτισης και συντήρησης. Το πράσινο LED δείχνει ότι η ασφάλεια του φορτιστή είναι καλή και ότι η μπαταρία δέχεται από το φορτιστή την σωστή τάση. Έτσι:
-  Όταν ο απεγκλωβισμός έχει σωστά συνδεμένες τις μπαταρίες και αυτές είναι φορτισμένες, δηλαδή όταν όλα είναι εντάξει  ανάβουν και τα δυο LED κάθε φορτιστή. Για 4 μπαταρίες είναι 4 κόκκινα και 4 πράσινα.
-  Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε μια μπαταρία φροντίστε πρώτα να έχετε ρυθμίσει το διακοπτάκι, ώστε Ο απεγκλωβισμός να είναι ανενεργός.
-  Όταν συνδέετε μια μπαταρία ή όταν αλλάζετε την γενική ασφάλεια F7 θα εμφανιστεί σπινθήρας λόγω της φόρτισης των πυκνωτών της πλακέτας. Αυτό είναι αναμενόμενο.

 Login   Υπενθύμιση κωδικού 
active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης