Ασφάλεια κατά την διόρθωση σε υδραυλικό ανελκυστήρα

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις υδραυλικών ανελκυστήρων δεν υπάρχει διαθέσιμη μια επαφή ασφαλείας για την ζώνη διόρθωσης. Γι αυτό το λόγο συνήθως η διόρθωση ασφαλίζεται με μια διάταξη ασφαλείας. Σύμφωνα με τον κανονισμό μία τέτοια διάταξη πρέπει να αποτελείται από δυο ανεξάρτητα κανάλια. Αν χαλάσει το ένα κανάλι, τότε το άλλο θα  αποτρέπει μια επικίνδυνη κατάσταση. Επιπλέον, η διάταξη ασφαλείας πρέπει να ελέγχει την κατάσταση των δυο καναλιών της. Αν διαπιστώσει ότι το ένα κανάλι χάλασε, πρέπει  να ακινητοποιήσει εγκαίρως τον ανελκυστήρα ώστε να μην μείνει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας μόνο με ένα κανάλι.

Στον πίνακα Β7 το ένα  κανάλι χρησιμοποιεί τον μαγνητικό διακόπτη της Μέτρησης σε συνδυασμό με ένα μαγνήτη που καλύπτει την ζώνη διόρθωσης. Το άλλο κανάλι χρησιμοποιεί τον Μαγνητικό διακόπτη της Στάσης και τους μαγνητικούς διακόπτες της διόρθωσης ΔΑ και ΔΚ οι οποίοι οριοθετούν την ζώνη διόρθωσης. Τα δυο αυτά κανάλια είναι ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, η κίνηση της διόρθωσης ξεκινά με την διέγερση του διακόπτη ΔΑ και ολοκληρώνεται με την διέγερση του διακόπτη της Στάσης. Για την κίνηση αυτή δεν χρειάζεται καθόλου ο μαγνητικός διακόπτης της Μέτρησης, ο οποίος δρα μόνο σα πρόσθετη ασφάλεια. Η καλή κατάσταση λειτουργίας των δυο καναλιών ελέγχεται από τον πίνακα παρακολουθώντας τον χρονισμό των σημάτων των αντίστοιχων διακοπτών κατά την κίνηση του θαλάμου.

Εξετάζοντας το θέμα των διατάξεων ασφαλείας διόρθωσης γενικά, παρατηρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις κατασκευαστές πινάκων χρησιμοποιούν στον πίνακά τους κάποιο αυτόνομο πρoϊόν από άλλον κατασκευαστή ως διάταξη ασφαλείας για την διόρθωση. Το προϊόν αυτό είναι συνήθως ένα εξάρτημα ράγας στο οποίο συνδέονται δυο Ν.Ο. μαγνητικοί διακόπτες που συνδυάζονται με δυο μαγνήτες που καλύπτουν την ζώνη διόρθωσης.  Το εξάρτημα παρέχει μια επαφή ασφαλείας στον πίνακα για την ζώνη διόρθωσης αντίστοιχη π.χ. με τις επαφές των θυρών. Επειδή το εξάρτημα είναι αυτόνομο, πρέπει να περιέχει τα δυο κανάλια και τον μηχανισμό ελέγχου αυτών. Κάθε μαγνητικός διακόπτης αντιστοιχεί σε ένα κανάλι. Το εξάρτημα  ελέγχει την καλή κατάσταση λειτουργίας των δυο καναλιών του  παρακολουθώντας τον χρονισμό των σημάτων των μαγνητικών διακοπτών κατά την κίνηση του θαλάμου. Στον πίνακα Β7 δεν χρησιμοποιείται  ένα αυτόνομο προϊόν  αλλά οι λειτουργίες έχουν ενσωματωθεί στα βασικά κυκλώματα του πίνακα. Έτσι το απαιτούμενο υλικό λιγοστεύει και απλοποιείται αφού η διάταξη ασφαλείας της διόρθωσης μοιράζεται τα εξαρτήματα της με τις υπόλοιπες λειτουργίες του πίνακα.

 Login   Υπενθύμιση κωδικού 
active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης