Απεγκλωβισμός υδραυλικού ανελκυστήρα με πλακέτα UPS

Η πλακέτα UPS (με κωδικό B7-1-HUPS)  τοποθετείται μέσα στον πίνακα αντί της πλακέτας απεγκλωβισμού με βαλβίδα 12Volt (με κωδικό B7-1-SL) στην περίπτωση που θέλουμε ο απεγκλωβισμός να γίνεται σαν κανονική κίνηση, δηλαδή με τις κανονικές βαλβίδες 48 Volt, με ενεργοποιημένο τον μαγνήτη της κλειδαριάς, κλπ. Σε μια διακοπή ρεύματος τo UPS χρησιμοποιώντας την μπαταρία «σηκώνει» ακαριαία τον μετασχηματιστή του πίνακα εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη ύπαρξη όλων των τάσεων  που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία του, δηλαδή 110volt AC για τα ασφαλιστικά, 48Volt DC για τις βαλβίδες και τον μαγνήτη, κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ισχύς του UPS επαρκεί για να «σηκώσει» και τον κανονικό φωτισμό του θαλάμου. Έτσι, ο επιβάτης αντιλαμβάνεται την διακοπή ρεύματος και τον επακόλουθο απεγκλωβισμό σαν να συνέβη απλά ένα στοπ κατά την κίνηση. Δεν απαιτείται εξωτερική συσκευή UPS γιατί η ίδια η πλακέτα είναι UPS. Λειτουργεί με μπαταρία μολύβδου 12Volt. Η πλακέτα περιέχει και τον φορτιστή της μπαταρίας. Η πλακέτα καταργεί τον μηχανισμό απεγκλωβισμού της αυτόματης πόρτας και της πόρτας bus. Έτσι, μικραίνει το κόστος και διευκολύνεται η συντήρηση, αφού όλος ο απεγκλωβισμός εξαρτάται από μια μόνο μπαταρία και όχι από μια στον πίνακα και μια πάνω από κάθε πόρτα.Προφανώς καταργείται και η βαλβίδα απεγκλωβισμού 12V

Έχει τέσσερα ενδεικτικά LED:
·Το LED 1 δείχνει την πρόοδο της φόρτισης. Όταν είναι σβηστό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι υπό φόρτιση και δεν έχει ακόμα γεμίσει. Όταν είναι αναμμένο σημαίνει ότι η μπαταρία είναι γεμάτη ή σχεδόν γεμάτη ή δεν έχει συνδεθεί.
·Το LED 2 δείχνει την κατάσταση τροφοδοσίας του πίνακα από το δίκτυο. Όταν είναι αναμμένο ο πίνακας δέχεται τροφοδοσία κανονικά. Όταν σβήσει έχουμε διακοπή ρεύματος.
·Το LED 4 δείχνει την κατάσταση του UPS. Όταν αναβοσβήνει, το UPS είναι σε ετοιμότητα. Όταν ανάβει σταθερά σημαίνει ότι το UPS λειτουργεί, δηλαδή υπάρχει διαδικασία απεγκλωβισμού σε εξέλιξη. Όταν είναι σβηστό σημαίνει ότι το UPS μεταβαίνει σε κατάσταση αποκοπής  γιατί ολοκληρώθηκε η  διαδικασία απεγκλωβισμού.

 Login   Υπενθύμιση κωδικού 
active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης