Γενικά για τον πίνακα Β7

Ο πίνακας Β7 σχεδιάστηκε με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις :

1) Να είναι ασφαλής για χρήση από τους επιβάτες και το προσωπικό εγκατάστασης και συντήρησης. Όλες οι βασικές λειτουργίες έχουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους μηχανισμούς ασφάλειας, έναν ηλεκτρονικό και έναν ηλεκτρομηχανικό. Αν αποτύχει ο ένας θα ενεργήσει ο άλλος.

2) Να ελαχιστοποιεί και να απλοποιεί την καλωδίωση της εγκατάστασης σε απλούς και συνεργαζόμενους ανελκυστήρες. Ο πίνακας επικοινωνεί με ένα τριπλό σειριακό καλώδιο που διατρέχει όλη την εγκατάσταση με τον θάλαμο και με τους ορόφους όπου τοποθετούνται κατάλληλες πλακέτες. Οι πλακέτες συγκεντρώνουν όλες τις εντολές και τις εξόδους εκτος από τις σχετικές με την ασφάλεια. Το σειριακό καλώδιο διακινεί όλες της πληροφορίες του συστήματος. Έτσι, σε τριπλό συνεργαζόμενο ανελκυστήρα με 16 στάσεις και με θαλάμους που διαθέτουν ένδειξη ορόφου και βέλη, διακόπτη Express, εντολή φωτοκυττάρου, εντολή υπέρβαρου, εντολή πλήρους, δύο κουμπιά για την αυτόματη πόρτα, λυχνία υπέρβαρου, γκόνγκ, αναγγελία ορόφου χρησιμοποιούνται 19 ώς 23 καλώδια από τον πίνακα προς τον θάλαμο. Για τις εξωτερικές κλήσεις ανόδου και καθόδου και τις ενδείξεις ορόφου χρησιμοποιούνται μόνο 5 καλώδια από τον πίνακα προς τους ορόφους. Στο σειριακό καλώδιο συνδέονται και όλες οι περιφεριακές πλακετες όπως π.χ. η ανναγγελία.

3) Να χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους των ανελκυστήρων. Ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υδραυλικούς, σε συμβατικούς, και σε συμβατικούς με inverter ανελκυστήρες, με χειροκίνητες ή αυτόματες πόρτες.
4) Να υλοποιεί μονούς, διπλούς και τριπλούς ανελκυστήρες με την ίδια διασύνδεση. Αυτό επιτυγχάνεται με το σειριακό καλώδιο.

5) Να έχει εξελιγμένες δυνατότητες.Ο πίνακας Β7 βασίζεται στον επεξεργαστή DSP56F807 που είναι σήμερα ο ισχυρότερος επεξεργαστής για βαρέα μηχανήματα.

6) Όλες οι είσοδοι όπως οι μαγνητικοί διακόπτες του θαλάμου, τα ασφαλιστικά, οι προτερματικοί, οι κλήσεις, η εντολή υπέρβαρου, η εντολή φωτοκυττάρου, κλπ, φιλτράρονται ψηφιακά από σύνθετα φίλτρα για την αποφυγή ψευδών εντολών, διαλείψεων και αναπηδήσεων.
7) Όλα τα σφάλματα απώλειας ενός μαγνήτη σε οποιονδήποτε μαγνητικό διακόπτη διορθώνονται και καταγράφονται. Μέτρηση ορόφων και με κομμένο προτερματικό. Η καταγραφή του ορόφου ισχύει και στην συντήρηση.
8) Η κίνηση του θαλάμου ελέγχεται με την τήρηση ενός πλήθους χρόνων ασφαλείας  και στην κανονική λειτουργία και στην συντήρηση.
9) Ο πίνακας διαθέτει οθόνη δύο γραμμών με Ελληνική γλώσσα όπου παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση του ανελκυστήρα. Απο την οθόνη μπορούμε να δούμε τις καταγεγραμμένες βλάβες και να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του συστήματος. Ρυθμιζονται και τηρούνται με ακρίβεια οι χρόνοι: Αυτόματοι Πόρτα, Διαδρομή Αυτόματης Πόρτας, Καθυστέρηση Θυρών, Διαδρομή Κλειδαριάς,Στάση, Εξυπηρέτηση, Μεγάλη Ταχύτητα, Μικρή Ταχύτητα, Φωτισμός, Parking, Διόρθωση, Παράταση Αντλίας, Αστέρας, Relax Ακινησίας,, Relax Μεγάλης Ταχύτητας.

Άλλες παράμετροι που ρυθμίζονται είναι :

-Τα ωμικά όρια του θερμικού, κατώτερος όροφος(υπόγεια), ημιόροφος (ναι/όχι), parking (ναι/όχι), στάση parking, προσπάθειες κλειδαριάς, προσπάθειες αυτόματης πόρτας, ένα /δύο κουμπιά για την αυτόματη  πόρτα, στάση πυρανίχνευσης, μετά την συντήρηση Park σε προτερματικό (ναι/όχι), σβήσιμο κλήσεων (με την άφιξη/κατά την φορά), ειδοποιήση (με την άφιξη/με την μικρή), απόσταση μεταξύ ορόφων, όροφοι στους οποίους λειτουργεί δεύτερη αυτόματη πόρτα, η ένταση της αναγγλίας, κλπ.Επίσης, από την οθόνη μπορούμε να δούμε τις κλήσεις και να δώσουμε κλήσεις.
- Καταγραφή βλαβών. Καταγράφεται το είδος της βλάβης και πόσες φορές συνέβη.
- Μετά την συντήρηση ή το STOP μεταξύ ορόφων ο θάλαμος πηγαίνει μόνος του στον πλησιέστερο όροφο.
- Πριν ξεκινήσει μια νέα διαδικασία γίνεται έλεγχος  ότι τα ασφαλιστικά δεν είναι γεφυρωμένα.
- Εξυπηρετεί από 2 εώς 16 στάσεις με χωριστές κλήσεις θαλάμου, ορόφου για κάθοδο και ορόφου για άνοδο.
- Βέλτιστη εξυπηρέτηση των επιβατών που γίνεται βάσει ενός εξελιγμένου αλγορίθμου εξυπηρέτησης κλήσεων. Οι κλήσεις των ορόφων ανακατανέμονταισιαρκώς στους ανελκυστήρεςλαμβάνονταςς υπόψιν όλες τις παραμέτρους του συστήματος, δηλαδή, τις θέσεις των ανελκυστήρων, την κατάσταση της κίνησής τους, αν υπάρχει Express ή πλήρες ή συντήρηση ή διακοπη του ρεύματος ή βλάβη σε κάποιον ανελκυστήρα, κλπ. Διαθέτει βέλη εξυπηρέτησης για τις κλήσεις των ορόφων που ειδοποιούν τον επιβάτη ποίος ανελκυστήρας θα τον εξυπηρετήσει.
- Η σηματοδοσία με τα βέλη εξυπηρέτησης των ορόφων εξασφαλίζεταιότι ποτέ δεν θα κινηθεί κάποιος επιβάτης σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν που επέλεξε.
- Οι κλήσεις που δεν είναι εξυπηρετήσιμες, όπως π.χ. στην συντήρηση η΄στην βλάβη ή κατά το Park, αναβοσβήνουν ώστε να γνωρίζουν οι επιβάτες ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
- Εξυπηρέτηση πλήρους θαλάμου. Ο θάλαμος δεν εξυπηρετεί εξωτερικές κλήσεις όσο ειναι πλήρης. Αν υπάρχει άλλος θάλαμος διαθέσιμος, οι κλήσεις αποδίδονται σε εκείνον.
- Μια κλήση  αποδίδεται πάντα σε έναν ανελκυστήρα και ποτέ σε περισσότερους.
- Λειτουργία Express. Ο θάλαμος δεν εξυπηρεταί εξωτερικές κλήσεις. Ακυρώνει όλες τις εσωτερικές και κατόπιν δέχεται μόνο μία εσωτερική την οποία εξυπηρετεί αμέσως.
- Λειτουργία πυρανιχνευσης. Ο θάλαμος μεταβαίνει σε επιλεγμένο όροφο και μένει εκεί μόνιμα με ανοιχτή πόρτα.
- Λειτουργία Parking. Αν ο θάλαμος μένει αδρανής για επιλεγμένο χρόνο, τότε μεταβαίνει σε επιλεγμένο όροφο. Αν κατά το Parking εμφανιστεί κλήση, τότε διακόπτεται το parking και εξυπηρετείται η κλήση.
Όταν γίνεται στάση σε όροφο για τον οποίο δεν υπάρχει κλήση, όπως π.χ. στο Parking ή σε στάση για αντιστροφή  πορείας, δεν ακούγεται  γκόνγκ ή αναγγελία, δεν ανοίγει η πόρτα, και ο χρόνος στάσης που τηρείται είναι διαφορετικός από αυτόν που τηρείται όταν εξυπηρετείται κλήση
- Η αναστροφή πορείας γίνεται πάντοτε στον όροφο και ποτέ μεταξύ ορόφων.
- Η αυτόματη πόρτα μπορεί να είναι είτε κλειστή είτε ανοιχτή στην ηρεμία. Αν είναι ανοιχτή, τότε με την διλεγερση του φωτοκυττάρου ανάβει ο μεγάλος φωτισμός και αναγγέλεται ο όροφος (ή χτυπ΄λα γκόνγκ).
- Δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης στην συντήρηση με γραπτό μύνημα SMS από κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα με λεπτομερή ενημέρωση για το είδος της βλάβης.
- Δυνατότητα σύνδεσης φορητού χειριστηρίου με οθόνη στον πίνακα.
- Δυνατότητα επέμβασης στον ανελκυστήρα με γραπτο μύνημα SMS από κινητό τηλέφωνο, όπως η αλλαγή των ρυθμίσεων, η επιθεώρηση  των βλαβών, η απόδοση κλήσης, κλπ.
-Οι κλήσεις  και οι ενδείξεις  έχουν προστασία βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης. Αν μια κλήση ή ένδειξη βραχυκυκλώσει με το + ή υο - οι υπόλοιπες λειτουργούν κανονικά.
-Έχει χαμηλό κόστος. Το DSP56F807 συγκεντρώνει πολλές λειτουργίες που θα απαιτούσαν πρόσθετα υλικά. Χρησιμοποιούνται ευρέως διαδεδομένα υλικά προσαρμοσμένα ώστε να εκτελούν τις επιθυμητές λειτουργίες.

 Login   Υπενθύμιση κωδικού 
active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης