Εφαρμογή πίνακα Β7 σε διπλό και τριπλό ανελκυστήρα (doublex-triplex)

Ο πίνακας Β7 χρησιμοποιεί μια διαφορετική φιλοσοφία από την κλασσική για την υλοποίηση διπλών και τριπλών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων. Κατά την κλασσική φιλοσοφία ο πολλαπλός ανελκυστήρας υλοποιείται με την σύνδεση πινάκων-υπηρετών σε μια κεντρική συγκεντρωτική μονάδα που τους εντολοδοτεί. Μια παραλλαγή αυτής της μεθόδου είναι η κεντρική μονάδα να είναι ο πίνακας ενός από τους ανελκυστήρες. Η κλασσική μέθοδος έχει το πρόβλημα ότι θεωρεί την εγκατάσταση ως ένα σύστημα και όχι ως συνεργαζόμενα υποσυστήματα. Αυτό έχει κινηθεί σαν αποτέλεσμα πολλές φορές σε περιπτώσεις που ένας θάλαμος δεν μπορεί να κινηθεί να τίθονται εκτός λειτουργίας όλοι οι θάλαμοι ή να παρουσιάζεται ανωμαλία στη λειτουργία του συνεργαζόμενου ανελκυστήρα.
 
Στην περίπτωση του πίνακα Β7 δεν υπάρχει κεντρική μονάδα ή κεντρικός  πίνακας. Όλοι οι πίνακες συμμετέχουν ισότιμα στην εγκατάσταση. Έτσι αν οποισδήποτε πίνακας τεθεί εκτός τροφοδοσίας οι υπόλοιποι συνεχίζουν κανονικά. Αν οποιοσδήποτε θάλαμος καθυστερεί για κάποιον λόγο ή παρουσιάζει βλάβη αναλαμβάνουνοι υπόλοιποι να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες που περιμένουν στους ορόφους. Αυτά όλα επιτυγχάνονται με την χρήση ενός Κατανεμημένου Αλγορίθμου που εκτελείται ταυτόχρονα σε όλους τους πίνακες.

Η διασύνδεση των πινάκων μεταξύ τους όπως και με τα τερματικά των ορόφων και του θαλάμου γίνεται με ένα απλό σειριακό πρωτόκολλο που κάνει την καλωδίωση της εγκατάστασης πολύ απλή. Έτσι μπορεί εύκολα μια εγκατάσταση δύο ανεξαρτήτων ανελκυστήρων να μετατραπεί σε συνεργαζόμενο ανελκυστήρα και το αντίστροφο.

 Login   Υπενθύμιση κωδικού 
active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης