Φύλλο οδηγιών αυτορυθμιζόμενου inverter B.A.K

Γενικά:

Ο Inverter ΒΑΚ δεν απαιτεί από τον χρήστη να ρυθμίσει καμία παράμετρο που αφορά τον κινητήρα όπως π.χ. η ολίσθηση συχνότητας, η ροπή εκκίνησης και η αύξηση ροπής στις χαμηλές στροφές. Ο inverter μπορεί να αυτορυθμιστεί σε ότι αφορά τον εκάστοτε κινητήρα. Η διαδικασία αυτορύθμισης γίνεται αυτόματα κατά την εκτέλεση των πρώτων 4-5 κινήσεων.

Τι πετυχαίνει η αυτορύθμιση:
1) Απόδοση της ονομαστικής ροπής στις χαμηλές στροφές.
2) Ταχύτητα κίνησης ανεξάρτητη από την φόρτιση του θαλάμου, ακόμα και στις πολύ χαμηλές στροφές.
3) Απόσταση επιβράδυνσης ανεξάρτητη από την φόρτιση του θαλάμου.
4) Oμαλή εκκίνηση και κίνηση και ακριβές σταμάτημα.
5) Πάντα επαρκές και ακόρεστο μαγνητικό πεδίο στον κινητήρα.

Τι ρυθμίζει μόνος του ο inverter:
1) Την αύξηση ροπής στις χαμηλές και τις υψηλές στροφές (boost).
2) Την αντιστάθμιση της συχνότητας ολίσθησης (slip compensation).
3) Την ροπή και την συχνότητα εκκίνησης.
4) Την συχνότητα της Μικρής Ταχύτητας.
5) Το ηλεκτρονικό φρένο (DC brake).
6) Την καμπύλωση της ράμπας συχνότητας (S-curve).

Τι ρυθμίζει  ο χρήστης:

1) Τον επιθυμητό χρόνο επιτάχυνσης/επιβράδυνσης.
2) Ένα προαιρετικό θερμικό για την προστασία του κινητήρα. Το θερμικό αυτό εξομοιώνει την λειτουργία ενός πραγματικού θερμικού.
3) Την Μεγάλη Ταχύτητα και την ταχύτητα κατά την Συντήρηση.

Συμπεριφορά στις βλάβες:

Σε περίπτωση βλάβης σταματάει για ένα χρονικό διάστημα που εξαρτάται από το είδος της βλάβης και μετά επανέρχεται αυτόματα. Όσο μένει σταματημένος δίνει στον πίνακα γενικό STOP ώστε ο πίνακας να αντιλαμβάνεται την βλάβη σαν ένα γενικό STOP. Αν έχουμε τρεις βλάβες σε μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, τίθεται εκτός λειτουργίας. Η επαναφορά γίνεται από τον συντηρητή.

Τι βλάβες υπάρχουν:

1) Υπερένταση (περίπου στα 50 Α). Αυτόματη επαναφορά μετά από 5 λεπτά Αν συμβεί τρεις φορές συνεχόμενα και οι φορές αυτές απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 10 λεπτά τίθεται εκτός λειτουργίας.
2) Θερμικό μοτέρ. Αυτόματη επαναφορά μετά από 5 λεπτά. Αν συμβεί τρεις φορές συνεχόμενα και οι φορές αυτές απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 10 λεπτά τίθεται εκτός λειτουργίας.
2)  Μια φάση δεν φτάνει στο Μοτέρ. Αυτόματη επαναφορά μετά από 25 δευτερόλεπτα. Αν συμβεί τρεις φορές συνεχόμενα και οι φορές αυτές απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1,5 λεπτό τίθεται εκτός λειτουργίας.
3)  Απουσία φορτίου, δηλαδή το μοτέρ δεν συνδέθηκε στον inverter. Αυτόματη επαναφορά μετά από 25 δευτερόλεπτα. Αν συμβεί τρεις φορές συνεχόμενα και οι φορές αυτές απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1,5 λεπτό τίθεται εκτός λειτουργίας.
4)  Υπέρταση στους πυκνωτές του inverter. Αυτόματη επαναφορά μετά από 25 δευτερόλεπτα. Αν συμβεί τρεις φορές συνεχόμενα και οι φορές αυτές απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1,5 λεπτό τίθεται εκτός λειτουργίας.
5)  Υπερθέρμανση του inverter. Αυτόματη επαναφορά μετά από τουλάχιστον 25 δευτερόλεπτα και εφ’όσον έχει κρυώσει επαρκώς. Αν συμβεί τρεις φορές συνεχόμενα και οι φορές αυτές απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1,5 λεπτό τίθεται εκτός λειτουργίας.
6)  Επαναφορά σε λειτουργία. Σε περίπτωση που μια ακολουθία βλαβών θέσει τον Inverter εκτός λειτουργίας, η επαναφορά γίνεται πηγαίνοντας στο μενού TEST 7 και πατώντας ENTER συνεχόμενα για τρία δευτερόλεπτα.

Προσοχή:
Μην βραχυκυκλώνετε με καλώδιο τις εξόδους του inverter. Η προστασία του δεν είναι επαρκής σε αυτήν την περίπτωση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TOY INVERTER ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Με τα κουμπιά +,- μπορούμε να αλλάζουμε μενού. Πατώντας το κουμπί ESC όσες φορές χρειαστεί ερχόμαστε στην Βασική οθόνη. Μια τυπική ένδειξή της είναι:
ΗΡΕΜΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

Στην πρώτη σειρά της Βασικής οθόνης αναγράφεται της κατάσταση κίνησης.   Μπορεί να είναι:

1)  ΗΡΕΜΙΑ. Είναι σταματημένος και μπορεί να ξεκινήσει  όταν του δοθεί εντολή.

2)  f=15   I=10.0. Όταν είναι σε κίνηση δείχνει την συχνότητα σε Ηz και το ρεύμα σε A. Όταν η συχνότητα είναι αρνητική σημαίνει ότι περιστρέφεται κατά την αντίθετη φορά.

3)  YΠΕΡΕΝΤΑΣΗ Ι1 ή ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ Ι2 ή ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ Ι3. Είναι σταματημένος λόγω υπερέντασης στην αντίστοιχη φάση εξόδου.

4)  YΠΕΡΤΑΣΗ DC. Είναι σταματημένος λόγω υπέρτασης στους πυκνωτές του.

5)  ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΤΕΡ. Είναι σταματημένος λόγω του θερμικού του μοτέρ.

6)  ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ. Είναι σταματημένος γιατί δεν βρίσκει φορτίο στην έξοδό του.

7)  ΦΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ -RUN. Είναι σταματημένος γιατί μια φάση εξόδου προς το μοτέρ κόπηκε κατά την κίνηση.

8)  ΦΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ -RS. Είναι σταματημένος γιατί μια φάση εξόδου δεν φτάνει στο μοτέρ.

9)  ΘΕΡΜΟ. Είναι σταματημένος περιμένοντας να κρυώσει για να επανέλθει σε λειτουργία.


Στην δεύτερη σειρά της Βασικής οθόνης αναγράφεται η κατάσταση της ρύθμισης:
1)  ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ. Είναι πλήρως ρυθμισμένος
2) ΡΥΘΜΙΣΗ:123 - - - -. Είναι υπό ρύθμιση και σημειώνεται η πρόοδος της ρύθμισης.

Στο μενού DATA 5 βλέπουμε την συχνότητα της Μεγάλης και της Μικρής Ταχύτητας.

Στο μενού DATA 6 βλέπουμε την έκδοση του προγράμματος (VERSION=)

Στο μενού DATA 10 μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης.
Πατάμε ENTER και εμφανίζεται το σύμβολo > που μας καλεί να αλλάξουμε την τιμή. Με τα +,- αυξομειώνουμε την τιμή. Πατώντας ENTER η τιμή γίνεται αποδεκτή ενώ με ESC απορρίπτεται η αλλαγή. Προσοχή. Ο χρόνος αυτός είναι ο χρόνος από τα 0 στα 50Ηz. Έτσι αν η μεγάλη είναι 45Hz και η μικρή 5Ηz και ο χρόνος ρυθμιστεί σε 2sec τότε η μετάβαση από την μεγάλη στην μικρή θα γίνει σε:
  ((45Ηz-5Hz)/50Hz)x2sec=1,6sec.


Στο μενού DATA 12 μπορούμε να ρυθμίσουμε το θερμικό του κινητήρα. Πατάμε ENTER και εμφανίζεται το σύμβολo > που μας καλεί να αλλάξουμε την τιμή. Με τα +,- αυξομειώνουμε την τιμή. Πατώντας ENTER η τιμή γίνεται αποδεκτή ενώ με ESC απορρίπτεται η αλλαγή.

Στο μενού DATA 13 μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα κατά την συντήρηση. Πατάμε ENTER και εμφανίζεται το σύμβολo  > που μας καλεί να αλλάξουμε την τιμή. Με τα +,- αυξομειώνουμε την τιμή. Πατώντας ENTER η τιμή γίνεται αποδεκτή ενώ με ESC απορρίπτεται η αλλαγή. Οι δυνατές τιμές είναι: 20,25,30,40 Hz.


Στο μενού DATA 16 μπορούμε να ρυθμίσουμε την Mεγάλη Tαχύτητα . Πατάμε ENTER και εμφανίζεται το σύμβολo  > που μας καλεί να αλλάξουμε την τιμή. Με τα +,- αυξομειώνουμε την τιμή. Πατώντας ENTER η τιμή γίνεται αποδεκτή ενώ με ESC απορρίπτεται η αλλαγή. Οι δυνατές τιμές είναι: 40,45,48,50 Hz.


Στο μενού DATA 17 μπορούμε να επιλέξουμε την γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη (ελληνικά/αγγλικά). Πατάμε ENTER και εμφανίζεται το σύμβολo  > που μας καλεί να αλλάξουμε την γλώσσα. Με τα +,- αλλάζουμε την γλώσσα. Πατώντας ENTER η επιλογή γίνεται αποδεκτή ενώ με ESC απορρίπτεται η αλλαγή.


Στο μενού TEST 7 μπορούμε να επαναφέρουμε τον inverter σε λειτουργία όταν έχει τεθεί εκτός λόγω ακολουθίας βλαβών. Η επαναφορά γίνεται πατώντας ENTER συνεχόμενα για τρία δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η αυτορύθμιση γίνεται στην Κανονική Λειτουργία του ανελκυστήρα. Πρέπει να έχετε τοποθετήσει τους μαγνήτες Στάσης και Μέτρησης και να έχετε επιλέξει μια κατάλληλη αρχική τιμή για τον χρόνο επιτάχυνσης/επιβράδυνσης, ώστε να μπορεί ο θάλαμος να εκτελέσει κανονικές κινήσεις. Στην παράγραφο [ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ] που ακολουθεί υπάρχουν προτεινόμενες ρυθμίσεις για τους μαγνήτες και το χρόνο επιτάχυνσης/επιβράδυνσης.
Πατώντας το κουμπί ESC συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα ακυρώνονται οι παλαιές ρυθμίσεις αν υπάρχουν. Στην δεύτερη σειρά της βασικής οθόνης εμφανίζεται:

ΡΥΘΜΙΣΗ: - - - - - -
Που σημαίνει ότι είναι τελείως αρρύθμιστος.
Δίνουμε κλήσεις ώστε να γίνουν κινήσεις κατά την άνοδο και την κάθοδο. Οι κινήσεις αυτές θα δώσουν στον inverter μερικά απαραίτητα δεδομένα. Ο θάλαμος πρέπει να είναι άδειος. Η ρύθμιση χρειάζεται λίγες κινήσεις, τυπικά 4-5. Όσο διαρκεί η ρύθμιση η μεγάλη ταχύτητα τίθεται αυτόματα 40Ηz και η μικρή 15Ηz. Επίσης το ξεκίνημα δεν είναι καλό και το σταμάτημα είναι απότομο. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Η ρύθμιση γίνεται κυρίως κατά την διάρκεια της μεγάλης ταχύτητας γι αυτό προτιμούμε οι κινήσεις να καλύπτουν σχετικά μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι δυνατή η  αυτορύθμιση στην Συντήρηση. Η πρόοδος της ρύθμισης φαίνεται στην δεύτερη σειρά.της βασικής οθόνης π.χ.

ΡΥΘΜΙΣΗ:123 - - - -

Που σημαίνει ότι έχουν ρυθμιστεί 3 από τις 7 παραμέτρους. Όταν η ρύθμιση ολοκληρωθεί η δεύτερη σειρά γράφει:

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ

Τώρα οι κινήσεις γίνονται κανονικά. Η μεγάλη ταχύτητα είναι αυτή που επιλέξαμε και η μικρή έχει ρυθμιστεί αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!:

Κατά την ρύθμιση, στην αρχή μιας κίνησης  o inverter δίνει  ροπή όσο το φρένο είναι κλειστό. Η ροπή είναι μικρότερη από την ονομαστική ροπή του κινητήρα, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε με προσοχή ότι όσο το φρένο είναι κλειστό το βολάν δεν περιστρέφεται. Αν περιστρέφεται μπορεί να προκύψει λανθασμένη ρύθμιση.
Δεν χρειάζεται να ξαναρυθμίσετε τον inverter αν αλλάξετε την ρύθμιση της Μεγάλης Ταχύτητας ή της Ταχύτητας Συντήρησης ή τον χρόνο επιτάχυνσης/επιβράδυνσης ή το θερμικό.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ

Η αντίσταση μπορεί να έχει τυπική τιμή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μια ή περισσότερες σε παράλληλη σύνδεση ή σε σύνδεση σε σειρά, αρκεί η συνολική αντίσταση να μην είναι μικρότερη από 20Ω.
Σε περίπτωση που στην οθόνη εμφανίζεται η βλάβη ΥΠΕΡΤΑΣΗ DC σημαίνει είτε ότι η αντίσταση δεν έχει συνδεθεί καλά είτε ότι είναι μεγαλύτερη (σε Ωμ και όχι σε Watt) από όσο χρειάζεται. Τότε συνδέουμε μικρότερη σε Ωμ αντίσταση, ή βάζουμε μια δεύτερη αντίσταση παράλληλα ή, αν είναι δυνατόν, μεγαλώνουμε τον χρόνο επιβράδυνσης από το μενού DATA 10.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ

Η ρύθμιση του χρόνου επιτάχυνσης/επιβράδυνσης (μενού DATA 10) και η τοποθέτηση του μαγνήτη της μέτρησης που κάνει την επιβράδυνση είναι ζωτικής σημασίας για την σωστή λειτουργία. Για παράδειγμα αν η μέτρηση είναι 40cm από την στάση και ο χρόνος επιβράδυνσης πολύ αργός π.χ. 3sec τότε ο θάλαμος θα θέλει τουλάχιστο 75cm για να σταματήσει οπότε θα είναι αδύνατο να σταματά σωστά στην στάση. Ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας προτεινόμενων ρυθμίσεων για τις διάφορες περιπτώσεις.

Έχοντας ρυθμίσει την απόσταση επιβράδυνσης (απόσταση Στάσης-Μέτρησης) και τον χρόνο επιτάχυνσης από τον  παραπάνω πίνακα ή κατά την δική σας βούληση πρέπει να κάνετε επαλήθευση ότι οι ρυθμίσεις σας είναι εντάξει. Η επαλήθευση γίνεται ως εξής:
Πηγαίνουμε στο μενού TEST 5.  Εκεί βλέπουμε δυο χρονόμετρα. Το ένα με την ένδειξη T μετρά την κίνηση με την μεγάλη ταχύτητα και το άλλο με την ένδειξη Β μετρά την κίνηση με την μικρή ταχύτητα. Ξεκινούμε μια κανονική κίνηση προς τον αμέσως επόμενο όροφο προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Δεν ξεκινούμε  κίνηση προς ακραίο όροφο ώστε να μην μας φύγει o θάλαμος εκτός του τέρματος διαδρομής αλλά και για να είναι σίγουρα η Μέτρηση που θα προκαλέσει την επιβράδυνση και όχι ο προτερματικός.  Τα χρονόμετρα θα μας δείξουν πόσο χρόνο κράτησε η μεγάλη ταχύτητα και η μικρή ταχύτητα σε αυτή την διαδρομή. Υπενθυμίζουμε ότι οι όροφοι πρέπει να είναι διαδοχικοί. Η μεγάλη ταχύτητα  πρέπει να κρατήσει τουλάχιστον 1sec και η μικρή τουλάχιστον 2,5 sec.
Αν  δείτε ότι μένει στην μικρή λίγο χρόνο μπορείτε να μετακινήσετε τον μαγνήτη της μέτρησης ή να μικρύνετε τον χρόνο επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης.
Αν  δείτε ότι μένει στην μικρή πολύ χρόνο μπορείτε να μετακινήσετε τον μαγνήτη της μέτρησης ή να μεγαλώσετε τον χρόνο επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης.
Αν  δείτε ότι μένει στην μεγάλη λίγο χρόνο μπορείτε να μετακινήσετε τον μαγνήτη της μέτρησης ή να μικρύνετε τον χρόνο επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης.
Προσέξτε ότι μια μικρή αλλαγή στον  χρόνο επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης προκαλεί μεγάλη αλλαγή στον χρόνο παραμονής στην μικρή ταχύτητα. Τυπικά μια αλλαγή της ρύθμισης κατά 0,1 sec προκαλεί αλλαγή στην διάρκεια παραμονής στην μικρή κατά 1 sec.
Μετά από κάθε αλλαγή ξανακάνετε την επαλήθευση με τα χρονόμετρα.
Η διαδικασία της επαλήθευσης δεν χρειάζεται να γίνεται σε όλους τους ορόφους. Επιλέξτε έναν όροφο και κάνετε εκεί τις δοκιμές σας. Όταν τελειώσετε βάλετε την ίδια απόσταση Στάσης-Μέτρησης και στους άλλους ορόφους.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όταν εκτελείτε κινήσεις από την ρεβιζιόν του θαλάμου, καλύτερα είναι  να σταματάτε μια κίνηση  αφήνοντας πρώτα το μπουτόν της κίνησης και όταν η κίνηση σταματήσει τότε να αφήνετε και το γενικό της κίνησης. Έτσι, θα προλαβαίνει ο inverter να ολοκληρώσει την κίνηση. Διαφορετικά μπορεί να αναγνωρίσει βλάβη.

 Login   Υπενθύμιση κωδικού 
active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης